บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเจ ไทย เซอร์วิส การ์ด จำกัด
โทร 065-697-8995 Pjthaisg2508@hotmail.com
  • th
  • บริษัทรักษาความปลอดภัย
  • บริษัทรักษาความปลอดภัย
  • บริษัทรักษาความปลอดภัย
  • บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเจ ไทย เซอร์วิส การ์ด จำกัด

 

เราเป็นบริษัทที่จัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานอีกทั้งเรายังเป็นศูนย์ฝึกอบรมงานรักษาความปลอดภัยในการฝึกอบรมเราจึงมีหลักสูตร การป้องกันตัว การดับเพลิงเบื้องต้น การเผชิญเหตุแผ่นดินไหว การป้องกันการโจรกรรม การก่ออาชญากรรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้วิทยุสื่อสาร การจราจร ในการบริการของเราเราจะจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จัดส่งพนักงานขับรถ พนักงานดูแลสวน

 

เราเป็นบริษัทจัดหาพนักงานด้านการรักษาความปลอดภัย, รปภ. , ยามให้บริการในพื้นที่บริษัทรักษาความปลอดภัยเชียงใหม่และบริษัทรักษาความปลอดภัยใกล้เคียง เช่น รปภ. รักษาความปลอดภัยเชียงราย, รปภ รักษาความปลอดภัยลำพูน, รปภ รักษาความปลอดภัยลำปาง ด้วยระบบการบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล

 

พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ วางแผน และจัดระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยเครื่องมือสัญญาณเตือนภัยอันทันสมัย โดยทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง และเชี่ยวชาญด้านรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ พร้อมที่จะให้บริการท่านด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มีความรับผิตชอบสูง ผ่านการฝึกอบรมคัดเลือกแล้วเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเหนือ


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ภาคกลาง


ภาคตะวันออก


ภาคตะวันตก


ภาคใต้

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเจ ไทย เซอร์วิส การ์ด จำกัด


บริษัทรักษาความปลอดภัย

 

ในการรักษาความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินของท่าน เป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน โดยเหตุร้ายที่เกิดขึ้นนั้นสามารถป้องกันได้โดยมีผู้ที่รับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้มีหน้าที่ดูแลต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี แต่ในทางกลับกันหากผู้ที่มีหน้าที่ดูแลไม่มีความรู้ ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยก็อาจจะเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาก็ได้นั้น การหาผู้เข้ามาดูแลชีวิต และทรัพย์สินของท่านต้องมั่นใจว่าเขาเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถ เพียงพอ

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเจ ไทย เซอร์วิส การ์ด จำกัด ของเรามีบุคคลากรที่ผ่านการอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย และมีการตรวจสอบ ประวัติแล้วทุกคน ในการส่งเจ้าหน้าที่ รปภ. เข้าไปรับใช้ดูแลท่าน ทางบริษัทรักษาความปลอดภัยจะมีเอกสารประจำตัวที่ บริษัทฯ ออกให้และเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการกับบริษัทรักษาความปลอดภัย

 

บริการ

- จัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

- จัดส่งพนักงานขับรถ

- พนักงานดูแลสวน

- Guard VIP

พร้อมฝึกอบรมหลักสูตร

- การป้องกันตัวเอง

- การดับเพลิงเบื้องต้น

- การเผชิญเหตุแผ่นดินไหว

- การป้องกันการการโจรกรรมและก่ออาชญากรรม

- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- การใช้วิทยุสื่อสาร

- การจราจร

 

 

บริการการรักษาความปลอดภัย


บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเจ ไทย เซอร์วิส การ์ด จำกัด เราบริการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สินตลอด 24 ชั่วโมง แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้านจัดสรร คอนโนมิเนียม บ้านเดี่ยว โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทห้างร้าน คลังสินค้า โชว์รูมต่าง ๆ อื่น ๆ ด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย

 

พนักงานรักษาความปลอดภัย ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ผ่านการตรวจสุขภาพและยาเสพติด ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม มีการฝึกทบทวนประจำปี และมีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการใช้บริการ นอกจากบุคลาการที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น กล้องวงจรปิด, กันขโมยอินฟาเรด, Guard Scan, Guard Tour, ระบบที่จอดรถอัตโนมัติ, อุปกรณ์ด้านการจราจรต่าง ๆ , วิทยุสื่อการ และอื่น ๆ มีการกำกับดูแลและติดตามผลการปฎิบัติงาน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

 

 

 

อุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย


ในการรักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเจ ไทย เซอร์วิส การ์ด จำกัด มีอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย เช่น GUARD TOUR (นาฬิกายาม), GUARD SCAN (เครื่องตรวจโลหะ), กรวยจราจร, กระบองไฟฟ้า, วิทยุสื่อการ, แผงกั้นจราจร, เสื้อจราจรสะท้อนแสง, ไฟฉาย, เสื้อกันฝน, สมุดบันทึก, เครื่องเขียน, บัตร VISITOR, ถังดับเพลิงเคมีแห้ง, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบที่จอดรถอัตโนมัติ อื่น ๆ

 

 

บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย

 

การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย


บริษัทรักษาความปลอดภัย

 

เราให้ความสำคัญคือการฝึกอบรม บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเจ ไทย เซอร์วิส การ์ด จำกัด เราจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด โดยเราให้ความสำคัญในการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่พนักงานทุกคน ให้มีมาตรฐานเดียวกัน

 

การรักษาความปลอดภัย โดยการฝึกอบรมที่มีคุณภาพถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อให้คนทั่วไปเล็งเห็นโปรแกรมการพัฒนาการประกอบอาชีพที่ไม่เหมือนใครของเรา และนี่คือสิ่งสำคัญที่ บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเจ ไทย เซอร์วิส การ์ด จำกัด ได้รับรางวัลการฝึกอบรม

 

บริษัทรักษาความปลอดภัย


บริษัทรักษาความปลอดภัย

 

 

บริษัทรักษาความปลอดภัย

 

 

บริษัทรักษาความปลอดภัย

 

 

บริษัทรักษาความปลอดภัย

 

 

บริษัทรักษาความปลอดภัย

 

 

บริษัทรักษาความปลอดภัย

 

 

บริษัทรักษาความปลอดภัย

 

 

บริษัทรักษาความปลอดภัย

 

 

บริษัทรักษาความปลอดภัย

 

 

บริษัทรักษาความปลอดภัย

 

 

 

สนใจติดต่อ บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเจ ไทย เซอร์วิส การ์ด จำกัด

ที่อยู่ : 100/181 หมู่บ้าน พลีโน่ ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

โทร : 065-697-8995 อีเมล์ : Pjthaisg2508@hotmail.com

พื้นที่บริการ
บริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยน่าน, บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยจังหวัดน่าน และเราเป็นบริษัทที่จัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานอีกทั้งเรายังเป็นศูนย์ฝึกอบรมงานรักษาความปลอดภัย

สอบถาม
บริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยเชียงราย, บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยจังหวัดเชียงราย และเราเป็นบริษัทที่จัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานอีกทั้งเรายังเป็นศูนย์ฝึกอบรมงานรักษาความปลอดภัยในการฝึกอบรมเราจึงมีหลักสูตร การป้องกันตัว กา

สอบถาม
บริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยเชียงใหม่, บริษัทรักษาความปลอดภัย

เราเป็นบริษัทที่จัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งเรายังเป็นศูนย์ฝึกอบรมงานรักษาความปลอดภัยในการฝึกอบรมเราจึงมีหลักสูตร การป้องกันตัว

สอบถาม
บริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยลำพูน, บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยจังหวัดลำพูน แล รปภ รักษาความปลอดภัยจังหวัดลำพูน ด้วยระบบการบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ วางแผน

สอบถาม
บริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยลำปาง, บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยจังหวัดลำปาง รปภ. รักษาความปลอดภัยจังหวัดลำปาง ด้วยระบบการบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล

สอบถาม
รับจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยพะเยา, บริษัทรักษาความปลอดภัย

รับจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยจังหวัดพะเยา และจัดหา รปภ รักษาความปลอดภัยจังหวัดลำพูน, รปภ รักษาความปลอดภัยจังหวัดลำปาง ด้วยระบบการบริหาร

สอบถาม
บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยแม่ฮ่องสอน, บริษัทรักษาความปลอดภัย

รับจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจัดหา รปภ รักษาความปลอดภัยจังหวัดลำพูน, รปภ รักษาความปลอดภัยจังหวัดลำปาง ด้วยระบบการบริหาร

สอบถาม
บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยอุตรดิตถ์, บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยจังหวัดพะเยา และจัดหา รปภ รักษาความปลอดภัยจังหวัดลำพูน, รปภ รักษาความปลอดภัยจังหวัดลำปาง

สอบถาม
บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยแพร่, บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยจังหวัดแพร่ บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สอบถาม
บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย, บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยแพร่ บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยอุตรดิตถ์ บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยแม่ฮ่องสอน รับจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยพะเยา และจัดหา รปภ รักษาความปลอดภัยลำพูน, รปภ รักษาความปลอดภัยลำปาง

สอบถาม
บริการจัดหาพนักงาน รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริการจัดหาพนักงาน รปภ. บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยแพร่ บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยอุตรดิตถ์ บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยแม่ฮ่องสอน รับจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยพะเยา และจัดหา รปภ รักษาความปลอดภัยลำพูน, รปภ รักษาความปลอดภัยลำปาง

สอบถาม
บริษัทรับจัดหาพนักงาน รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริการจัดหาพนักงาน รปภ. บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยแพร่ บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยอุตรดิตถ์ บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยแม่ฮ่องสอน รับจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยพะเยา และจัดหา รปภ รักษาความปลอดภัยลำพูน, รปภ รักษาความปลอดภัยลำปาง

สอบถาม
บริษัทรับจัดหาพนักงาน รปภ. เชียงใหม่, บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทรับจัดหาพนักงาน รปภ. จังหวัดเชียงใหม่ บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยแพร่

สอบถาม
บริษัทรับจัดหาพนักงาน รปภ. น่าน, บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทรับจัดหาพนักงาน รปภ. จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยจังหวัดแพร่

สอบถาม
บริษัทรับจัดหาพนักงาน รปภ. แพร่, บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทรับจัดหาพนักงาน รปภ. จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยจังหวัดแพร่

สอบถาม
บริษัทรับจัดหาพนักงาน รปภ. เชียงราย, บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทรับจัดหาพนักงาน รปภ. จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยจังหวัดแพร่

สอบถาม
การรับรอง
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
คุณคมสัน
ปีที่เข้าร่วม:
22 กรกฎาคม 2559
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเจ ไทย เซอร์วิส การ์ด จำกัด
สถานที่ตั้ง:
100/181 หมู่บ้าน พลีโน่ บ้านใหม่ ปากเกร็ด 11120
ประเทศ/เขต:
ไทย, นนทบุรี
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเจ ไทย เซอร์วิส การ์ด จำกัด
ผู้ติดต่อ:
คุณคมสัน
ที่อยู่:
100/181 หมู่บ้าน พลีโน่
ตำบล:
บ้านใหม่
อำเภอ/เขต:
ปากเกร็ด
จังหวัด:
นนทบุรี
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
11120
มือถือ:
065-697-8995Pjthaisg2508@hotmail.com
อีเมล์:
Pjthaisg2508@hotmail.com
ไลน์ไอดี: